Pages Menu
Categories Menu

Testovi

online-test-ilustracija

HAK On-line test za vozače!

E-test je ispitni test iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila koji se polaže na računalu. Želja nam je da se sustav provedbe vozačkih ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP) na računalu u Republici Hrvatskoj osuvremene, da postanu objektivniji, da se pojednostavi organizacija testiranja, osigura bolja statistička obrada rezultata, smanji administracija, poveća sigurnost baze pitanja i omogući fleksibilno otvaranje novih ispitnih centara po potrebi.

E-test omogućuje učinkovitu edukaciju, od koje će kandidati za vozače imati koristi uz minimalno utrošeno vrijeme. Razina znanja mora biti veća ili barem jednaka klasičnom načinu učenja i rješavanja testa. Kandidat sustavu pristupa sa svojeg računala i uključuje se u proces učenja i rješavanja u vrijeme kada to njemu najviše odgovara.

Klikom na sliku možete pristupiti prijavi i rješavanju e-testa. Želimo Vam ugodno učenje i rješavanje testa.

onlineExam